Nu är det dags!

Med det stundande årsmötet i tankarna, hoppas jag att det utbryter en livlig diskussion ute i föreningarna, beträffande motioner.
Det finns åsikter om förbundets framtid och utveckling, många har hört av sig till mig och haft synpunkter, och tips på olika saker som kan göras.
Jag har försökt tagit dem till mig, och fört fram dem till styrelsen, men en åsikt, ett tips eller en uppfattning, kan hamna mellan stolarna, om den går genom flera händer.
Det allra bästa garantin, att ett förslag uppfattas på rätt sätt, är att skriva en motion till förbundsmötet.

En motion som en förening står bakom har den största tyngden och ger andra föreningar möjlighet att diskutera förslaget i lugn och ro innan man går till beslut på förbundsmötet.

Att utnyttja motionsrätten är också det bästa sättet att utveckla förbundet.
För att vi skall ha en vital organisation, som utvecklas i takt med övrig samhällsutveckling, måste vi vara aktiva och vara öppna för förändringar.
Och förslag, som diskuterats av alla medlemmar, måste vara den största garantin, för att vi fattar rätt beslut.
Lennart