Föreningar

BDF
Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF)

Hemsida   
E-post

Kontaktperson
David Andersson
0730-590232

DBF
Dalarnas Burfågelförening (DBF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Ann-Marie Green
0704-58 28 86

efh
Ekens Fågelhobby (EFH)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Michael Thoresten
0454-544 84

 GBF
Göteborgs Fågelförening (GBF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Susanne Ohlén
0725-554590

 JLF
Jönköpings Läns Fågelförening (JLF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Martin Simonsson
0703-20 95 71

KFH
Kristianstads Fågelhobby (KFH)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Anders Nilsson
0706-35 01 14

 KFF
Kullabygdens Fågelförening (KFF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Kjell Friberg
Sädesvägen 9
263 54 Lerberget

0707-68 83 22

 MBF
Malmö Burfågelförening (MBF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Tord Widell
Tfn 040-94 71 17

 RBK
Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Daniel Walther
0729-734638

 SBF
Stockholms Burfågelförening (SBF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Lars Lundell
0763-13 60 10

 UFH Upplands Fågelhobby (UFH)
Hemsida   E-post

Kontaktperson
Kristina Lennartsson
0734-05 95 22

Öresunds Fågelförening (ÖFF)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Roland Olsson
0707-17 49 58

Specialföreningar

SUH
Svensk Undulathobby (SUH)

Hemsida   E-post

Kontaktperson
Gill Alderin
073-0980510