Redaktionen

Redaktionen 2023

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Ulf Zakariasson (BDF)
E-post

Redaktion
Karl-Erik Tenglin (SBF)
08-560 325 79
E-post
Björn Johansson (SUH)
08-560 428 84
E-post
Ingemar Nilsson (ÖFF)
0725 – 73 00 04
E-post

MEDLEMSREGISTER/
ADRESSÄNDRING
RAPPORTER 

Britta Lindgren (UFH) 
E-post

UTEBLIVEN TIDNING 

Britta Lindgren (UFH) 
E-post

ANNONSER

annons@fagelhobby.nu