Föreningsmöten

Kullabygdens Fågelförening

Den 12 mars kl 19, årsmöte,  Scoutstugan Höganäs .

Den 9 april kl 19 Scoutstugan  Piongatan 1 Höganäs, föredrag av Peter Rindom

Malmö burfågelförening

Malmöburfågelförening har månadsmöte 14 Mars

Martin Schellerup ifrån NordSjällandsfågelpark berättar och visar bilder ifrån sin resa i Costa Rica. Där han fick se en massa fåglar i ett exotisk landskap.

Malmöburfågelförening har månadsmöte 11 April

Martin Simonsson visar bilder på sina frukt och insektsätande fåglar samt berättar vad som krävs för att dessa fåglar ska häcka.

Alla hälsas välkomna Styrelsen

Ringsjöbygdens Burfågelklubb

Månadsmöte 12 Mars Kl 19:00 Fasanvägen 7 Ludvigsborg

Vi diskuterar våren och sommarens aktiviteter

Månadsmöte 9 April Kl 19:00 Fasanvägen 7 Ludvigsborg

Vi ser en film ” Livet i Atlantiska skogen”

Hjärtligt välkomna!!!

Upplands Fågelhobby

Onsdagen den 4 april kl 19:00 i Studiefrämjandets lokal på Portalgatan 2, Uppsala

Olika fodermedel. Vilda växter som fodermedel. Foder som man kan tillverka själv – diverse recept och odlingstips.

Välkomna
Styrelsen

Öresunds fågelförening