Könstest DNA

Publicerad i Fågelhobby nr 2 2008

Av Bengt Larsson
Foto Birthe Andersen

En stor mängd av de fåglar vi håller som burfåglar saknar yttre könsskillnad eller färgar ut sent. En av stötestenarna med uppfödning är att vara säker på att man har hane och hona av de fåglar som man vill häcka med. Det finns flera sätt att ta reda på vilket kön ens fåglar har. De vanligaste idag och de säkraste är DNA-test och så kallad endoskopi.

Endoskopi, är att kirurgiskt gå in och identifiera könskörtlarna, äggstockar och testiklar. Den görs under narkos i operationssal av veterinär. Det är dyrt och det finns risker med sövning och infektion i samband med ingreppet. Fördelen är att man får en status på inre organ samtidigt med könstesten, till exempel infektioner, aspergillos i luftsäckarna, skador på lever och könskörtlar kan upptäckas, förutsatt att det är en kunnig fågelveterinär. Endoskopi har en begränsning i fågelns kroppstorlek. För de minsta fåglarna är det risker med både narkos och operationsingrepp.

DNA-testen är ett enkelt blod- eller fjäderprov som kan göras hemma i fågelns voljär. Fågelns kön bestäms av kemisk analys av DNA:t, arvsmassan, som skiljer hane från hona.

Fjäderprov tas från en växande fjäder med levande celler i basen av spolen. Spolen läggs i en näringslösning i ett provrör och skickas till laboratorium för analys. Finns det ingen växande fjäder får man rycka en gammal och ta spolen som växer ut efter 10-15 dagar. Dessa spolar kan sitta rätt hårt om man tar stjärtpennor som innehåller mest celler.

Blodprov tar man enklast från en av fågelns tår. På ovansidan av tån, på den yttersta hornplåtsskarven, sticker man ett litet hål med en nål/kanyl. Fågeln reagerar knappt på sticket och det slutar blöda mycket snabbt. Den droppe som kommer efter en liten stund låter man sugas upp på det läskpapper som följer med test-kitet. Papperet läggs i det medföljande provröret och postas rekommenderat till laboratoriet. Två arbetsdagar efter det att labbet fått provet får man provsvaret via e-post, fax eller valfri kanal. Det är en fördel om man är två när man tar provet. Testkiten beställer man i förväg från labbet.

I samma prov som med blodet kan man testa fågeln mot en rad virussjukdommar som kan finnas vilande hos till synes friska fåglar, Pachecos, polyoma, PBFS. Det kostar bara lite mer. En totaltest hos MDS i Sydafrika kostar under 100 SEK/st + porto.

Foten tvättas med vatten och eventuellt desinficeras med alsolsprit.

Foten tvättas med vatten och eventuellt desinficeras med alsolsprit.

Bloddroppen sugs upp på läskpapperet. Här finns svaret på kön och virusförekomst.

Bloddroppen sugs upp på läskpapperet. Här finns svaret på kön och virusförekomst.

Provröret läggs i ett kuvert och skickas rekommenderat till laboratoriet i Sydafrika.

Provröret läggs i ett kuvert och skickas rekommenderat till laboratoriet i Sydafrika.

Angående DNA könstest

Efter artikeln om DNA-test har jag fått reda på att två personer i Sverige har fått sina testkit konfiskerade på grund av att de innehållit kanyler. Det strider mot gällande regler för import av medicinsk utrustning. Jag har uppmärksammat MDS i Sydafrika på detta och de har nu lovat att skicka massiva nålar till deras svenska kunder från och med nu.

Det finns flera företag ibland annat Tyskland och England som utför DNA-test och virustest enligt samma metod som MDS. Försäkra er först innan ni beställer testkit att de inte innehåller kanyler (eng. cannula, cannules) utan massiva nålar (eng. solid needle, ty. nadel).