Omplaceringsverksamhet

Riksförbundet Svensk Fågelhobby hjälper till att hitta nya hem till fåglar (och då framför allt större papegojor). All verksamhet är ideell och inga pengar är inblandade, det vill säga de som vill ha hjälp att hitta ett nytt hem till sin fågel får inget betalt för sin fågel. Inte heller de som hjälper till med omplaceringen får någon ersättning för sitt arbete.

 

De som vi omplacerar till ska vara medlem i någon förening ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby. De ska ha erfarenhet av arten (eller släktet) sedan tidigare och bör ha en fågel av samma art eller släkte så att den upphittade fågeln får sällskap.

 

Mer information om omplaceringsverksamheten finns på vår hemsida www.tamfagel.se