Medlemsrapportering

Denna text gäller ENBART de i föreningarna som skickar in medlemsrapporter.


Detta brev har gått ut till alla föreningar men återfinns även här.

Hej!
Återbetalande medlemmar markeras med grön text, nya medlemmar med röd text och adressändringar med fet text. Ännu ej återbetalande medlemmar lämnas orörda i Excel-arket.

Förbundsstyrelsen har vid ett styrelsemöte i december tagit beslutet att samtliga medlemmar i föreningarna ska rapporteras till registeransvarig. Detta betyder att föreningarna även ska rapportera så kallade familjemedlemmar, stödmedlemmar, lokalmedlemmar eller B-medlemmar. Detta för att förhindra att det finns medlemmar i föreningarna som inte har något huvudmedlemskap i en förening ansluten till SF. Har föreningen så kallade familjemedlemmar ska föreningen rapportera vem i familjen (medlemsnummer) som har huvudmedlemskap och som såldes betalar förbunds- och prenumerationsavgift.

Vid samma styrelsemöte beslutades också att en kopia på registret ska skickas via e-post till förbundets kassör, e-postadress kassor@fagelhobby.nu. Vidare att betalning av medlemsavgiften (förbunds- och prenumerationsavgift) till SF ska ske i samband med rapportering av medlemmarna. Medlemsavgift betalas till förbundet enbart för fullbetalande medlemmar, ej stödmedlemmar.

Med vänlig hälsning

Ewa
Registeransvarig
Riksförbundet Svensk Fågelhobby

 

  • Registret ska vara registeransvarig tillhanda som bifogad fil i e-brevet senast den 5:e i månaden tidningen kommer ut. Endast det Excel-dokument som skickas ut av registeransvarig godkänns. Skälet är att minska risken för fel.
  • Excel-dokumentet skickas som bifogad fil till register@fagelhobby.nu