Medlemsrapportering

Denna text gäller ENBART de i föreningarna som skickar in medlemsrapporter.


Vid årsskiftet skickas medlemsregister och instruktioner om hur medlemsrapportering ska ske till föreningarnas kassörer.

Registret ska vara registeransvarig och kassör tillhanda senast den 5:e i månaden då tidningen kommer ut (utgivningsschema). Endast det Excel-dokument över medlemmar som skickas ut av registeransvarig godkänns. Skälet är att minska risken för fel.

Felaktiga inskickade register beaktas ej och försent inskickade register betyder att medlemmarna ej får sin tidning utan får vänta till nästkommande ordinarie utgivning.

Skicka registret som bifogad fil i e-brevet till register@fagelhobby.nu och kassor@fagelhobby.nu

Betalning av medlemsavgiften (förbunds- och prenumerationsavgift) till SF ska ske i samband med rapportering av medlemmarna.

Vid frågor kontakta registeransvarig på register@fagelhobby.nu

Riksförbundet Svensk Fågelhobby