Ogiltiga uppfödningsbevis

På förekommen anledning vill jag be er vara uppmärksamma på uppfödningsbevis som lämnas med när ni köper en fågel. Det har visat sig att det till fåglar som är ringmärkta med andra än SF-ringar har bifogats SF:s uppfödningsbevis. I något fall har det rört sig om icke svenskfödda fåglar och i något fall har det varit öppen ring. På SF:s uppfödningsbevis är ringnumret sedan 2016 förtryckt och får ej användas till annan fågel än till den med det förtryckta numret. Var också uppmärksam på att inget ändrats på uppfödningsbeviset då det förekommit att uppgifter ändrats.

Uppfödningsbeviset är en värdehandling som ska följa fågeln hela livet och det ska alltid vara i original.

Hälsningar
Ringförvaltaren