Fågelregister

RedOnlyFeather120

Varje år försvinner många fåglar från sina ägare av olika anledningar.

När en förrymd fågel hittas ska den anmälas till Polisen som hittegods. Tyvärr finns det inget register, liknande det över hundar, på vem som äger en viss individ som Polisen kan söka i.

För att underlätta återbördandet av din försvunna fågel uppmanar vi er till att registrera den i det frivilliga registret.

I det frivilliga fågelregistret väljer du själv vilka uppgifter du vill lämna.
Du behöver inte skriva in personuppgifter (namn, adress, födelsenummer, etc) , det räcker te x med ett mobilnummer. Det viktiga är att vi kan nå dig och det behövs. Du behöver heller inte uppge vilken art din fågel är om du inte vill.

Vi har sedan många år ett gott samarbete med Polisen, veterinärer och djurambulanser som ofta hör av sig angående upphittade tamfåglar.

Läs mer på Tamfagel.se och anmäl din fågel/ dina fåglar redan idag!
Det är inte ett offentligt register.
Det är gratis att anmäla sina fåglar där, medlem eller ej, alla är välkomna!