Viktig information angående ringar och dokument!

15 febr 2020
På förekommen anledning vill jag be er vara uppmärksamma på uppfödningsbevis som lämnas med när ni köper en fågel. Det har visat sig att det till fåglar som är ringmärkta med andra än SF-ringar har bifogats SF:s uppfödningsbevis. I något fall har det rört sig om icke svenskfödda fåglar och i något fall har det varit öppen ring. På SF:s uppfödningsbevis är ringnumret sedan 2016 förtryckt och får ej användas till annan fågel än till den med det förtryckta numret. Var också uppmärksam på att inget ändrats på uppfödningsbeviset då det förekommit att uppgifter ändrats.
Uppfödningsbeviset är en värdehandling som ska följa fågeln hela livet och det ska alltid vara i original.
6 september 2021
Varning!
Det har senaste tiden uppdagats att det vid försäljning av fåglar inte bifogats något uppfödningsbevis och att detta ska skickas i efterhand. Efter mycket tjat har köparna fått uppfödningsbevisen i form av en bild. Dessa bilder visar tydligt att de är förfalskade och inte heller underskrivna av den som påstås vara uppfödaren. De är utfärdade på blankett som användes före 2016 trots att fåglarna påstås vara födda efter 2016 då ringnumret är förtryckt på blanketten som även har ny utformning.
Uppfödningsbevis i original ska vid försäljning överlämnas i samband med att fåglarna överlämnas till köparen.
Granska alltid uppfödningsbeviset och förvissa dig om att inget ändrats och att angivet ringnummer på beviset stämmer med numret på ringen fågeln har. Det är endast till fåglar ringmärkta med en fast ring köpt genom SF som SF:s uppfödningsbevis kan finnas.
Vid tveksamheter och frågor angående ringar resp uppfödningsbevis skicka ett mail till ringforvaltare@fagelhobby.nu