Föreningsmöten

 

Kullabygdens Fågelförening (KFF)

Årsmöte den 9 mars kl 19 i Scoutgården Höganäs
Möte tisdagen den 14 april OBS datum !
kolla program på hemsidan i början på april

Öresunds Fågelförening (ÖFF)

Månadsmöten avhålls 2:a torsdagen i månaden i vår klubblokal på Glumslövs Folkets Hus.

Samling och fika (25:-) mellan 18:30 – 19:30. Mötesförhandlingar och föredrag börjar 19:30

För övrig info se vår hemsida oresundsfagelforening.se