Smittvägar

Av Agneta Jernberg, SBF

Smittvägar

Av Agneta Jernberg, SBF

Lite att tänka på och fundera över när man skaffar nya fåglar och innan man tar med sig sin fågel på en träff eller ett möte där det finns andra fåglar.

Olika sjukdomar, virus- och bakterieinfektioner och parasiter smittar på olika sätt. En del kräver närkontakt för att smittan ska överföras medans andra sprids via luften,  andra sprids via miljö såsom mark/burbotten och andra via foder och vatten.

De vanligaste sätten som smitta kan överföras på är:

 • Luftburen
 • Kontakt med smittad fågel och/eller dess bur/leksaker och/eller ställen den smittade fågeln varit på
 • Närhet (burarna står i närheten av varandra)
 • Miljö som mark/burbotten
 • Foder och vatten

Vilka sjukdomar smittar på vilket sätt?

Nedan finns smittvägen beskriven på några av de vanligaste de sjukdomarna som våra fåglar kan råka ut för

 • Virusinfektioner – luftburen, kontakt, närhet, miljö (smittvägarna är olika beroende på vilket virus det är)
 • Bakterieinfektioner – luftburen, kontakt, närhet, miljö (smittvägarna är olika beroende på vilken bakterie det är)
 • Papegojsjuka – kontakt, luftburen, miljö
 • Svampinfektioner – kontakt, luftburen, foder
 • Parasiter – Giardia, Näbb- och fotskabb – kontakt, närhet, miljö (mark/burbotten), vatten
 • Löss – kontakt, närhet, miljö

De flesta kan också smitta via oss människor.

Om vi hanterar smittade fåglar, dess bur och inredning och sedan går direkt till andra fåglar kan vi föra med oss smitta i kläder och skor och från händerna.