CITES

På vår köp-och sälj-sida inser vi hur dåligt det står till med kunskapen om CITES. En av fågelhobbys medlemmar har skrivit en text om CITES. Vi rekommenderar alla att läsa den!

Viktigt om CITES

 

————————————————————–

Länkar till blanketter som omtalas i artikeln:
Blankett E9.21, ansökan om CITES-intyg.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/Djur/in_o_utforsel/E9_21_ansokan.pdf

Blankett E9.76, ursprungsuppgifter – levande djur

http://www2.jordbruksverket.se/download/18.84b1402123cbbb742680007712/1484144281056/E9_76.pdf

Blankett E9.79, kompletterande uppgifter till ansökan

http://www2.jordbruksverket.se/download/18.84b1402123cbbb742680007713/1411379511944/E9_79.pdf