Prenumerant

Det går även att enbart prenumerera på Fågelhobby för 425 kr per år.
Sätt in pengarna på postgiro 67 92 38-6.

För utlandsprenumeranter kostar prenumerationen 665 SEK per år, inklusive porto
IBAN SE96 9500 0099 6026 0679 2386
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Glöm inte skriva ditt namn och din adress på inbetalningskortet eller i meddelanderutan på Internetbanken.