Karantän

Av Agneta Jernberg, SBF

Många som redan har en fågel skaffar ofta en kompis till den. Vad som är oerhört viktigt att tänka på när man skaffar en till fågel är att den nya ska sitta i karantän.

Det finns många sjukdomar en fågel kan bära på latent och som kan bryta ut vid miljöbyte som ju alltid innebär en viss stress för dem. Även den fågel du redan har kan bära på något som kan bryta ut av stressen att det kommer en till fågel i huset.

Bäst är att ha dem i åtskilda burar och om möjligt även i olika rum. Då har du möjlighet att noga övervaka framförallt den nya och förvissa dig om att den är frisk och du har också möjlighet att bekanta dig med den. Fåglarna hör också varandra och blir nyfikna på vad det är för någon som sitter i andra rummet och låter.

Innan du sedan flyttar ihop dem i samma bur är det bra om du ställer burarna bredvid varandra så de även får se varann och verkligen kan bekanta sig även om det sker genom galler.

En känd fågelveterinär rekommenderar 12 veckors karantänstid. Dock allra minst 4 veckor.

Om du märker det minsta lilla avvikande på någon av fåglarna ska du kontakta en fågelkunnig veterinär.

Karantän/avskildhet gäller givetvis inte bara om du skaffar en till fågel utan även om du passar någon annans fågel.