Om förbundet

SF är en ideell, allmännyttig organisation med uppgift att samla regionala och lokala fågelföreningar i en för Sverige gemensam organisation.