Styrelsen informerar

Information från förbundsstyrelsen

)

Styrelsen har lyckats få tillstånd ett avtal mellan förbundet och försäkringsbolaget Sveland.

Detta innebär att förbundets medlemmar erhåller 15 % rabatt när man tecknar en ny fågelförsäkring.

(Det gäller vid införsäkring av nya fåglar och därefter även vid förnyande av försäkringen. Dock gäller det inte för fåglar som redan finns försäkrade i Sveland.

 

Rutinerna är enkla:
Man ringer 0451 38 30 00 och blir kopplad till en försäkringssäljare. Uppge vilken förening man är medlem i och om frågan uppkommer, även medlemsnummer.

Sveland har inte tillgång till vårt medlemsregister utan skickar frågan vidare till SFs registerhållare.

Sveland kommer också att sponsra olika kommande evenemang.

 

Lennart Svenzon

Förbundsordförande