Styrelsen informerar

Under denna rubrik kommer förbundsstyrelsen att informera om diverse ting.

Det kan vara en kort sammanställning av ett styrelsemöte, rapport om en träff med myndighet eller om ett besök hos en förening och liknande.