Välkommen till Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Vi är en intresseorganisation för fågelintresserade. Vi har till uppgift att samla regionala och lokala fågelföreningar i Sverige.
Vår målsättning är bland annat att stimulera och sprida intresset för fågelhobbyn. Detta gäller både för uppfödning och tamfågelhållning.
Är du intresserad så är du välkommen att höra av dig till någon av de lokala föreningarna eller direkt till förbundets förtroendevalda.

Fågelhobby är digital!

Klicka på bilden för att läsa den.

Pga för höga produktionskostnader har förbundet beslutat att enbart ge ut Fågelhobby digitalt.
Filen är stor och beroende på din uppkoppling kan det ta varierande tid att öppna den.
Ogiltiga uppfödningsbevis

På förekommen anledning vill jag be er vara uppmärksamma på uppfödningsbevis som lämnas med när ni köper en fågel. Det har visat sig att det till fåglar som är ringmärkta med andra än SF-ringar har bifogats SF:s uppfödningsbevis. I något fall har det rört sig om icke svenskfödda fåglar och i något fall har det varit öppen ring. På SF:s uppfödningsbevis är ringnumret sedan 2016 förtryckt och får ej användas till annan fågel än till den med det förtryckta numret. Var också uppmärksam på att inget ändrats på uppfödningsbeviset då det förekommit att uppgifter ändrats.

Uppfödningsbeviset är en värdehandling som ska följa fågeln hela livet och det ska alltid vara i original.

Hälsningar
Ringförvaltaren

Köp- sälj har egen marknadssida.

Här hittar du köp, sälj, byt, skänk, upphittat, förlorat med mera uppdelat i kategorier.

Läs reglerna först!

Vi tar tacksamt emot artiklar att publicera i medlemstidningen och sedan även här på hemsidan


zoosajten

           imazologga webber