2015-11-10 Newcastle i Falköping

Fjäderfän i Falköpings kommun ska hållas inomhus på grund av risk för newcastlesjuka

I Falköpings kommun ska alla som håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser hålla fåglarna inomhus. Detta på grund av att ett duvpestvirus har hittats hos vilda duvor i Falköping. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.

Läs hela texten på Jordbruksverkets sida