Valberedningen informerar – FH nr 2-2014

Hej

Nu har vi klivit in i 2014 och året började med att halta lite i styrelsen på grund av försening med valet, och med flera avhopp på grund av olika anledningar. Styrelsen har informerat att de jobbar på som vanligt, bara det att de är något färre.

Lennart önskar att Ni förstår att styrelsen inte ska/kan göra allt själva som önskas av medlemmarna, utan att det är Ni själva där ute som kan nå en förändring genom aktivitet. Inför nästa år bör de tankarna som cirkulerar där ute, komma in till förbundsmötet. Då kan styrelsen få uppdrag att jobba med, inte annars. Det enda uppdrag styrelsen har i år förutom löpande ekonomi och myndighets korrespondens, är att finna en Annonschef. Britta har just nu axlat rollen som sekreterare, men önskar att någon annan kunde ta detta lite omgående. Här går det att adjungera en person som kan ta sekreterarbiten fram till förbundsmötet. Finns det någon noggrann, ansvarsfull, engagerad person där ute?

Styrelsen har för avsikt att försöka hålla en del av sina möten via telefon och t.ex. Skype. Detta för att underlätta för styrelsemedlemmarna och spara restid. På detta sätt kan styrelsen ”träffas” oftare, kortare och hålla arbetet mer fokuserat. (dessutom spar förbundet pengar)

Det finns två lediga poster i styrelsen. Ledarmot (sekreterare) och ledarmot. Ena posten är inte av akut prioritet just nu, då som sagt styrelsen inte har några direkt massiva uppdrag detta år. Men hur gör vi nästa år?

Lennart, Ordförande, är vald på 2 år, 1 år kvar.
Britta, ledarmot, är vald på 2 år, 1 år kvar.
Dan, ledarmot (kassör), är vald på 2 år, 1 år kvar.
Ledarmot, (sekreterare för 2015) vakant, ska väljas på 2 år.
Ledarmot, vakant, ska väljas på 2 år.
Karl-Erik Tenglin, revisor, vald på 2 år, har 1 år kvar.
Nils-Åke, revisor, kan väljas om på 2 år.
Ingvar, Redaktör, är vald på 1 år. kan väljas på 1 eller två år. Men nuvarande sitter endast på 1 år.
Valberedningen består idag bara av två personer, där önskas en till.

Övriga förtroendevalda har ännu inte tillfrågats om de vill ha sina uppdrag även nästa år. Detta kommer att göras senare, men om de själva vet att de vill kliva av till nästa år, ber vi dem själva att kontakta oss.

Valberedningen ber Er nu att fundera på hur nästa år ska se ut. Vi ber Er att komma in med förslag i god tid.

Utan Era förslag, kan valberedningen inte jobba. Förra året jagade vi som tokar och mailade och ringde alla föreningar i flera omgångar. Därför, ber vi Er redan nu, att fundera och inkomma med namn på bra kandidater. Vi söker personer med ett genuint intresse att arbeta för förbundet och vår hobby.

Ett förslag som finns är att varje förening inkommer med X antal namn (beroende på antal röster föreningen har på förbundsmötet) på personer som kan tänka sig att kanske ta plats i styrelsen, få förtroendeuppdrag eller på annat sätt hjälpa till med förbundsarbete vid behov.

Med förra årets krångel färskt i minnet säger vi: Desto tidigare vi kan jobba, desto bättre jobb kan vi utföra.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Karin Olausson SBF
Sammankallande valberedning
Mob: 0704276081
kaol@fagelhobby.nu

Per Heimdal SBF
Valberedning
Mob: 0705183424
pehe@fagelhobby.nu