2015-02-25 Lättnader i skyddsnivån

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd.  Men eftersom spridningen i Europa uteblivit beslutar Jordbruksverket att återgå till skyddsnivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Läs hela artikeln – Klicka på länken

http://www.jordbruksverket.se/5.57971bc14bbfb4901e38755.html