Newcastle i Linköping

Jordbruksverket informerar

”För en vecka sedan konstaterades Newcastlesjuka på en gård med värphöns i Norrköping. Nu finns det en stark misstanke om att ytterligare en gård med värphöns har drabbats av den smittsamma fågelsjukdomen. Jordbruksverket har beslutat om ett område med särskilda restriktioner runt gården, som ligger i Linköpings kommun. Restriktionerna omfattar anläggningar med fjäderfän och andra fåglar som hålls av människor.”