Newcastle – skydda dina djur!

Statens veterinärmedicinska anstalt informerar.

”Det innebär bland annat att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus. Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar, och förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter. Även utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna i området.”

Vi vill påminna våra medlemmar att detta även gäller våra fåglar! Under tiden smittan finns i ditt område får du inte ta in besökare till dina fåglar. Du får inte heller åka iväg med dina fåglar, anordna träffar med mera inom det område Jordbruksverket bestämt.

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Epizootier/Newcastlesjuka/Newcastlesjuka–skydda-dina-djur-mot-smitta/