Fåglar och andra husdjur

Av Agneta Jernberg, SBF

En ganska vanlig fråga är om det går att ha fågel om man har annat husdjur.

Generellt går det inte att svara på den frågan då alla djur är individer och kan vara väldigt olika även om det rör sig om samma art/ras.

Hund – beror väldigt mycket på vilken hundras det är och också på hur uppfostrad hunden är. En ras med jaktinstinkt kan vara svår att ha med andra husdjur även om den är väluppfostrad. Men jaktinstinkten kan vakna även hos den snällaste och lojaste lilla vovve. Hunden kan också få för sig att den vill leka med fågeln och det kan få ödesdigra konsekvenser. Många hundar är ”ögontjänare” så lämna aldrig hund och fågel utan att ha uppsikt över dem.

Katt – katten är ett rovdjur och fåglar är dess naturliga bytesdjur så det kan vara svårt att ha dessa båda arter i samma hushåll.

De allra flesta katter har en bakterie, Pasteurella multocida, i munnen, och denna bakterie är dödligt giftig för fåglar. Bakterien är helt ofarlig för katter och för människor, men inte för fåglar. Bär en katt på denna bakterie är det mycket sannolikt att fågeln får i sig bakterien, t ex genom hår som katten slickat på och sedan tappat. Har man både fågel och katt gäller det att verkligen ha kontroll så fågeln aldrig får vara i ett rum där katten vistats. De måste hållas helt åtskiljda.

Kanin – brukar inte vara några problem såvida inte kaninen eller fågeln är mycket revirhävdande och därför inte accepterar den andra utan försöker hävda revir.

Marsvin – marsvin är fredliga så det brukar inte vara några problem även om fågeln skulle komma i direktkontakt med marsvinet.

Reptil – beror på vilken typ av orm det är och naturligtvis också på ormens storlek. Ormar är rovdjur och den kan se fågeln som ett middagsmål. Även om ormen är för liten för att se fågeln som middag så kan de flesta ormar bitas och många ormar ”kramas” och ett bett eller en ”kram” kan förorsaka stor skada och i värsta fall också döden för en fågel.

Iller – brukar inte fungera då illern är ett rovdjur och med stor sannolikhet skulle se fågeln som mat.

Akvarium – ett väl täckt akvarium går bra. Men man måste alltid tänka på att inte lämna öppet så fågeln kan ramla ner i vattnet.

Oavsett vilket/vilka djur man har i samma hushåll som fåglar måste man tänka på att hålla dem åtskiljda och aldrig lämna dem ensamma tillsammans utan tillsyn.

Man måste också ha i åtanke ”att djur är djur”. Hur snälla och beskedliga de än är så går det aldrig att lita på dem till 100%. Någon liten detalj eller något beteende, kan utlösa jaktinstinkt, aggression eller leklust och är fågeln då i närheten finns det stor risk för att den råkar illa ut.