Fågelvänner! – från FH nr 4-2014

Fågelvänner!

Så har den äntligen kommit till sist, den nya reviderade L80. Det är förmodligen inte bara jag som sett fram emot den med viss bävan.
Jag minns känslan av vitt uppgivenhet, när Britta Lindgren första gången redovisade hur man resonerade på Jordbruksverket.
Då kändes det som om man var på väg att omöjliggöra fågelhållning överhuvudtaget.

Men så blev det inte. Det blev inga extrema förändringar, och det skall vi vara tacksamma för.
Jag vill tro, att det finns människor i vår organisation som, förutom Britta Lindren, har ett öra hos Jordbruksverket, och att man utnyttjat detta till att informera om verkligheten
Vi vill alla att det skall finnas en bra lagstiftning om hur man skall sköta sina djur och fåglar, men lagarna skall självfallet fattas på realistiska grunder.

Lagar fattas inte för däggdjur som grupp, utan fattas för nöt, häst och gris etc.
Därför är det fel är det att fatta lagar som skall gälla för fåglar. En kakdua kan inte jämföra med en zebrafink eller en lorry.
Det är vår främsta uppgift att få alla tänkbara sätt ge tjänstemännen på Jordbruksverket kunskap så att rätt beslut fattas.

Den 31 maj, hade vi en uppföljning på det möte som var i januari.
Denna gång var vi Helsingborg, och avslutade senare dagen med mingel i Helsingborgs Djurpark, den som tidigare hette Fågelparken.
En fantastisk anläggning som växer till yta och innehåll för varje år, och är verkligen värt ett besök.

Själva mötet besöktes av ett mindre antal föreningar den här gången, men diskussionerna var livliga och inläggen många.

Huvudtemat var det rådslag som lanserades i januari, och inga nya åsikter, eller tveksamheter lades fram.

Det är tänkt att detta rådslag skall mötas på internet, skype eller något annat system skall användas, och kanske detta är framtider även för föreningsarbete. Vi är mer och mer uppkopplade och mindre benägna att lägga tid på resor och traditionella sammanträden.

Detta skriver jag på midsommardagen, och när ni läser det, har det blivit augusti. Vilket betyder att vi snart har vårt förbundsmöte.

Jag hoppas innerligt att alla föreningar diskuterar nomineringar till förbundsstyrelsen.
Likaväl som vi planerar att använda skype vid rådslaget, kan använda det vid FS-möten, varför avstånd inte behöver vara ett hinder.

Lennart Svenzon
Förbundsordförande