L80-utbildning hösten 2014

L80-utbildning.

 

Stockholms Burfågelförening är godkända av Jordbruksverket att hålla L80-utbildningar.

I oktober planerar vi att hålla en L80-utbildning. Utbildningen är i två delar, en Grundutbildning och en Fågelinriktad utbildning och varje del är 16 timmar.

Grundutbildningen är den 11 och 12 oktober 2014 och den Fågelinriktade utbildningen är den 25 och 26 oktober 2014. Utbildningen hålls i en lokal på Gulddragargränd 1 i Vällingby.

Priset för utbildningarna är:

Medlemmar – båda delarna 1 800 kr,

Medlemmar – 1 del, 1 000 kr

Icke medlemmar – båda delarna 2 500 kr,

Icke medlemmar 1 del, 1 500 kr.

Efter genomgången utbildning genomförs ett skriftligt prov och de deltagare som skriver godkänt på provet får ett intyg om genomgången och godkänd L80-utbildning.

För mer information och för anmälan till kursen skicka ett mail till

kontakt@fagelforening.se

Sista anmälningsdag är den 30 september 2014